Info

Benadering:

Door de ruime opzet, weinig personeelswisselingen per dag en de duidelijke dagstructuur die word geboden wordt een zo rustig en veilig mogelijk leefklimaat geschapen. Aan iedere jongere wordt zorg op maat geboden. Dat wil zeggen dat zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden van ieder individu centraal staan. Daarnaast wordt, uiteraard, ook veel aandacht besteed aan het oefenen van sociale vaardigheden.

Dagbesteding:

Het streven is dat iedere jongere een voor hem geschikte school bezoekt. Mocht dit door de aard van het gedrag en/of stoornis (nog) niet mogelijk zijn, dan zal er binnen Huize @dgar, een aantal uren per dag onderwijs of een alternatief dagprogramma worden aangeboden. Gezamenlijke activiteiten zullen zoveel mogelijk op vaste tijdstippen plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vaste zwemavond of groepsgesprek. De mogelijkheid bestaat voor de jongeren om lid te worden van een sport- of muziekvereniging. Huize @dgar heeft eigen muziekinstrumenten. Op donderdagavond word er door de jongeren die daar belangstelling voor hebben gezamenlijk muziek gemaakt. Eenmaal per 2 weken worden er kinder- yoga lessen gegeven, door een erkende yoga studente. Deelname aan de yogalessen is vrijwillig.

Kwaliteit:

De kwaliteit van de geboden zorg, in al haar facetten, staat bij een ieder die werkzaam is in Huize @dgar voorop. Mochten er toch klachten zijn, dan kunt  u gebruikmaken van de klachtenregeling. Contact met ouders/voogden, is van groot belang. Dit zal dus met regelmaat en volgens afspraak, plaats vinden. De directeur is tevens gediplomeerd maatschappelijk werker. Indien nodig kan hij ouders en andere betrokkenen begeleiden/ adviseren.

Voor aanvullende informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen via telefoon of e-mail.