Info

Visie:

De eerste vereiste is om de jongere een zo veilige, voorspelbare en 'zo gewoon mogelijke' leefomgeving te bieden. Dit is ook de reden dat er niet met een wisselend rooster gewerkt wordt. Binnen een week weten de jongeren precies wie er wanneer aanwezig is. Ook wordt er geen mentor toegewezen. Het team is gevarieerd in samenstelling en leeftijd. Jongeren kiezen zelf iemand uit waar ze zich het meest vertrouwd bij voelen.Dit hoeft niet voor ieder gebied dezelfde persoon te zijn. Bij de een bespreek je makkelijker problemen die op school of met leeftijdsgenoten spelen en met een ander gebeurtenissen die thuis hebben gespeeld. Er word geprobeerd om met elkaar een zo huiselijk mogelijke sfeer te creeren. Vanuit deze basis kan samen met iedere jongere gewerkt worden aan het hoogst haalbare resultaat op het gebied van probleemvermindering, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid.

Dagbesteding:

Er wordt individueel zorgvuldig gekeken en overlegd welke school het beste aansluit bij de jongere. Als dit bijvoorbeeld door ontzegging van de leerplicht niet mogelijk is wordt er gezocht naar een alternatief dag programma. De dagen zijn verder zo voorspelbaar mogelijk ingedeeld. Er wordt veel aandacht besteed aan een gezond leefpatroon, gezonde voeding, samen koken, voldoende beweging etc. Diverse jongeren zijn lid van het G voetbal, waarbij 2 begeleiders meegaan naar de vereniging en meehelpen met de training. Op die avond wordt met de andere jongeren onder begeleiding gezwommen. Eenmaal per 14 dagen wordt er weerbaarheidstraining gegeven door een  professionele coach, of op de eigen locatie of in de Dojo in Enschede. Eenmaal per 14 dagen is er (individuele) yogales op de eigen locatie door een yogadocente die gespecialiseerd is in speciale doelgroepen. Ook zijn er regelmatig uitstapjes, vaak ook met een educatief element, bijvoorbeeld musea als Natura Docet, Corpus, Archeon. Dit vooral om de ontwikkeling zo breed mogelijk te stimuleren

Doelgroep:

LVB Jongeren met eventueel bijkomende psychiatrische problematiek en (ernstige) gedragsproblemen. Bij deze jongeren zijn er vaak al verschillende vormen van (residentiele) hulpverlening ingezet die niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. In de meeste gevallen is er sprake van een OTS of Voogdijmaatregel en een MUHP.